Decizii de sancționare și alte măsuri adoptate de Consiliul ASF în luna februarie 2024

București, 29 martie 2024 - Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a adoptat, în luna februarie a anului 2024, mai multe decizii de sancționare, precum și o serie de măsuri aplicabile unor entități/persoane care activează în piața financiară non-bancară pentru încălcarea unor prevederi ale legislației incidente.

 

PIAȚA ASIGURĂRILOR

Asigest Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. a fost sancționată cu avertisment scris pentru nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (13) din Norma ASF nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări.

Artimm General Asig Broker de Asigurare S.R.L. a fost sancționată cu avertisment scris pentru nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (13) din Norma ASF nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări.

Top Insurance Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. a fost sancționată cu avertisment scris pentru nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (2) din Norma ASF nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări.

Consultant A.A. – Broker de Asigurare S.R.L. a fost sancționată cu amendă în cuantum de 27.300 lei pentru următoarele fapte:

 • nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 40 alin. (4) din Norma ASF nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări;
 • nerespectarea prevederilor art. 45 alin. (2) lit. b) din Norma ASF nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări;
 • nerespectarea prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e) din Norma ASF nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări;
 • nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (5) lit. b) pct. (i) din Norma ASF nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări, raportat la prevederile art. 8 alin. (5) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare;
 • nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (12) din Norma ASF nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări, raportat la prevederile art. 35 alin. (8) lit. d) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare;
 • nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1) din Norma ASF nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare;
 • nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (1) raportat la Anexa 2 lit. B pct. 2 din Norma ASF nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare;
 • nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (1) raportat la Anexa 2 lit. F pct. 2 din Norma ASF nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare;
 • nerespectarea prevederilor art. 48 lit. c) din Norma ASF nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările și completările ulterioare.

 

PIAȚA DE CAPITAL

S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.

 • sancționarea cu amendă în cuantum de 76.950 lei a S.S.I.F. BRK Financial Group S.A.;
 • instituirea în sarcina societății a unui plan de măsuri, pentru remedierea deficiențelor identificate/cu rol de prevenire sau corectare a unor situații potențial generatoare de deficiențe și de optimizare a activității;
 • sancționarea cu amendă în cuantum de 18.300 lei a dnei. Amalia Maria Bărăian, în calitate de ofițer de conformitate SB/FT;
 • sancționarea cu amendă în cuantum de 1.900 lei a dlui. Răzvan Legian Raț, în calitate de ofițer de conformitate SB/FT;
 • sancționarea cu amendă în cuantum de 1.900 lei a dnei. Ioana Cristina Sechel, în calitate de administrator de risc;
 • sancționarea cu amendă în cuantum de 1.700 lei a dnei. Liana Anca Coroș, în calitate de administrator de risc;
 • sancționarea cu amendă în cuantum de 3.000 lei a dnei. Monica Adriana Ivan, în calitate de înlocuitor al administratorului de risc;
 • sancționarea cu amendă în cuantum de 5.800 lei a dlui. Radu Simion Francisc Dianu, în calitate de persoană care a prestat servicii și activități de investiții;
 • sancționarea cu amendă în cuantum de 2.300 lei a dlui. Lucian Ghiran, în calitate de persoană care a prestat servicii și activități de investiții;
 • sancționarea cu amendă în cuantum de 5.500 lei dlui. Cristian Meștereagă, în calitate de persoană care a prestat servicii și activități de investiții.

Principalele situații identificate au vizat aspecte operaționale, precum: încadrarea clienților în clase de risc din perspectiva SB/FT (spălarea banilor/finanțarea terorismului), aplicarea măsurilor de cunoaștere a clienților, modalitatea de încheiere a unor acte adiționale la contractele de intermediere, administrarea riscurilor/modalitatea de acordare și prelungire a unor împrumuturi. 

TERRA ESTIVAL 2002 S.A. NEPTUN

Sancționare cu avertisment a societății pentru nerespectarea obligației de publicare în termenul legal a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2022.

UNIREA S.A. CLUJ NAPOCA

Sancționarea societății cu avertisment pentru nerespectarea obligației de publicare în termenul legal a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2022.

ICSH S.A. Hunedoara

Sancționarea societății cu amendă în cuantum de 15.000 lei pentru nerespectarea obligației de publicare în termenul legal a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2022.

UZTEL S.A.

Sancționarea societății cu avertisment pentru nerespectarea obligației de a întocmi situațiile financiar-contabile aferente exercițiului 2022 în conformitate cu cerințele aplicabile (IAS 16 – Imobilizări corporale – reevaluarea activelor imobilizate).

ONE UNITED PROPERTIES S.A.

Sancționarea societății cu avertisment pentru nerespectarea obligației de întocmire și publicare a unui raport cu privire la tranzacțiile semnificative încheiate cu părțile affiliate, precum și auditării acestora.

S.I.A.C.P. Sparking Capital S.A.

Sancționarea societății cu avertisment pentru nerespectarea obligației de transmitere către ASF a raportului anual aferent exercițiului financiar 2022, în termenul prevăzut de lege.

S.S.I.F. Share Invest S.A.

Sancționarea cu amendă, în valoare de 10.300 lei. S.S.I.F. Share Invest S.A. nu a îndeplinit, pentru data de referință 30.11.2023, condițiile impuse la autorizarea inițială în ceea ce privește nivelul de capital inițial necesar pentru ca societatea să fie autorizată să funcționeze.

 

PENSII PRIVATE

Doamna Alexandra Dumitrașcu, în calitate de Coordonator al Echipei Depozitare din cadrul Băncii Comerciale Române S.A., a fost sancționată cu avertisment scris și i-a fost aplicată măsura administrativă a atenționării pentru identificarea unor deficiențe în procesele operaționale.

Doamna Georgiana Șuleapă, în calitate de Director Departament de Back Office în cadrul S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A., a fost sancționată cu avertisment scris pentru identificarea unor deficiențe în procesele operaționale.

Domnului Adrian Resmerită, în calitate de Director Departament Management de Produs și Distribuție în cadrul S.A.I. Raiffeisen Asset Management S.A., i-a fost aplicată măsura administrativă a atenționării pentru identificarea unor deficiențe în procesele operaționale.

 

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.