Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 30 mai 2024 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

A)  Autorizare

Aprobarea numirii doamnei Liliana Anghel în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Fondului de garantare a asiguraților;

Aprobarea doamnei Andreea Voinea în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere la societatea BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group S.A.;          

Aprobarea domnului Mihai-Ciprian Osiac în funcția de director general la societatea ABC Insurance S.A.;  

Aprobarea solicitărilor Amundi Asset Management S.A.I. S.A. referitoare la:

- autorizarea modificării intervenite în modul de organizare și funcționare al societății ca urmare a modificării componenței Consiliului de Administrație prin numirea doamnei Antoaneta Curteanu în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății;

-  autorizarea domnului Florin Dolea în calitate de membru al Consiliului de Administrație ca urmare a numirii acestuia pentru un nou mandat.

Aprobarea solicitării Societății de Administrare a Investițiilor Patria Asset Management S.A. privind autorizarea doamnei Iliescu Daniela-Elena în calitate de membru al Consiliului de Administrație ca urmare a numirii acesteia pentru un nou mandat;

Aprobarea solicitării societății de servicii de investiții financiare Interfinbrok Corporation S.A. de autorizare a doamnei Băbău Gabriela Ecaterina în calitate de Director, ca urmare a acordării unui nou mandat în această funcție;

Aprobarea solicitării societății de servicii de investiții financiare Goldring S.A. de autorizare a modificării intervenite în modul de organizare și funcționare al societății ca urmare a majorării capitalului social;

Aprobarea solicitării societății de administrare a investițiilor Muntenia Invest S.A. de autorizare a modificărilor intervenite în regulile Fondului de investiții alternative cu capital privat Muntenia Trust;

Aprobarea prospectului în vederea majorării capitalului social al societății Arobs Transilvania Software S.A.;

Aprobarea retragerii de la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea Selca S.A. Pitești și radierea din evidențele ASF, având în vedere finalizarea procedurii de retragere a acționarilor în conformitate cu art. 44 din Legea nr. 24/2017 republicată, cu modificările și completările ulterioare.      

 

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro