Grup de lucru interinstituțional pentru implementarea Strategiei naționale privind dezvoltarea pieței de capital din România pentru perioada 2023-2026

Bucureşti, 20 iunie 2024 – Astăzi a avut loc, la sediul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), prima întâlnire a grupului de lucru interinstituțional dedicat implementării Strategiei naționale privind dezvoltarea pieței de capital din România pentru perioada 2023-2026.

În cadrul întâlnirilor grupului de lucru interinstituțional, care au loc trimestrial, sunt prezentate progresele realizate și acțiunile ce urmează a fi întreprinse în vederea îndeplinirii obiectivelor specifice, respectiv se discută aspecte legate de implementarea Strategiei conform responsabilităților fiecăreia dintre instituțiile/entitățile implicate.

La întâlnire au participat reprezentanți ai ASF, ai Ministerului Finanțelor, ai Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, ai Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, ai Camerei de Comerț și Industrie a României, ai Bursei de Valori București, ai Depozitarului Central și ai Contrapărții Centrale. De asemenea, au fost prezenți la prima întâlnire a grupului de lucru reprezentanți ai asociațiilor de pe piața financiară non-bancară.

Strategia națională privind dezvoltarea pieței de capital din România pentru perioada 2023-2026 a fost conturată în jurul a nouă obiective generale, care la rândul lor se împart în mai multe obiective specifice. În vederea implementării obiectivelor generale și specifice din cadrul Strategiei, au fost desemnate entități/instituții cu responsabilități în implementarea acestora și cărora le revin obligații cu privire la raportarea periodică a stadiului demersurilor/acțiunilor întreprinse/ce urmează a fi întreprinse în vederea îndeplinirii obiectivelor aflate în aria lor de responsabilitate. Astfel, pe lângă întâlnirea trimestrială a grupului de lucru interinstituțional, au loc periodic întâlniri și discuții bilaterale/trilaterale între instituțiile și entitățile responsabile pentru îndeplinirea unui anumit obiectiv.

Strategia națională privind dezvoltarea pieței de capital din România pentru perioada 2023-2026 a fost elaborată și ulterior adoptată, prin Hotărârea de Guvern nr. 506/2023, pe baza evaluărilor și recomandărilor Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) reiterează angajamentul deplin pentru implementarea cu rigurozitate a obiectivelor evidențiate în Strategia națională privind dezvoltarea pieței de capital din România pentru perioada 2023 – 2026, îndeplinirea acestora reprezentând o prioritate în cadrul procesului de aderare a României la OCDE și totodată un pilon foarte important pentru dezvoltarea și consolidarea pieței de capital autohtone.

Prin intermediul Strategiei sunt create premisele pentru creșterea finanțării prin intermediul acestei piețe, cu efecte pozitive asupra dezvoltării mediului de afaceri și a economiei naționale.

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.