Evoluția sistemului de pensii private în trimestrul I 2024

Bucureşti, 9 iulie 2024 – Piața pensiilor private din România a ajuns, la finalul primului trimestru din 2024, la active totale de 140 de miliarde de lei, în creștere cu aproape 31% față de aceeași perioadă a anului precedent și cu 6,5% comparativ cu finalul anului 2023.

Ca pondere în PIB, activele totale ale sistemului de pensii private au înregistrat un nivel de aproximativ 8,7% la finalul lunii martie 2024, marcând o evoluție pozitivă de-a lungul ultimilor ani. În primul trimestru din 2024, volatilitatea activelor unitare nete ale fondurilor de pensii private a fost una moderată, fără șocuri pe termen scurt.

Fondurile de pensii private reprezintă investitori instituționali care sprijină, în principal, economia locală, având totodată un rol de factor de echilibru și de stabilitate pentru piața financiară.

Pilonul II

Valoarea totală a activelor fondurilor de pensii administrate privat (Pilonul II) a fost de 135 de miliarde de lei la 31 martie 2024, în creștere cu aproximativ 30,7% față de aceeași dată a anului 2023, atingând astfel un nou maxim istoric.

Numărul participanților înregistrați în sistemul Pilonului II a fost de 8,2 milioane de persoane la sfârșitul primelor trei luni din 2024, în ușoară creștere de la 8,15 milioane de persoane la finalul anului anterior.

La nivelul Pilonului II, contribuția medie a participanților, cu contribuții virate în luna martie 2024, a fost de aproximativ 358 lei/participant, în timp ce la 31 decembrie 2023 valoarea acesteia a fost de 276 lei/participant.

Pe parcursul trimestrului I 2024, contribuțiile virate în sistemul de pensii administrate privat au fost în cuantum de 3,84 miliarde de lei, în creștere cu aproximativ 21% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii administrate privat a fost 7,51% în martie 2024, în ușoară creștere față de finalul anului 2023, când nivelul acesteia a fost de 7,39%.

La finalul primului trimestru din 2024, valoarea medie a activului unui participant la sistemul pensiilor administrate privat era de 16.624 de lei, înregistrând o creștere de peste 28% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.  

Pe parcursul trimestrului I 2024 au fost efectuate plăți ale activului personal net către participanți în cuantum de 302 milioane de lei pentru 15.344 participanți și beneficiari.

La finalul lunii martie 2024, titlurile de stat și acțiunile au rămas principalele instrumente financiare în care au investit fondurile de pensii administrate privat. Plasamentele fondurilor de pensii administrate privat în titluri de stat au reprezentat 65,4%, în scădere față de nivelul de 66,4% înregistrat la 31 decembrie 2023. Totodată, investițiile în acțiuni au reprezentat un procent de 24,94% din valoarea totală a activelor fondurilor de pensii din Pilonul II. De asemenea, activele erau investite și în obligațiuni corporative (4,81%) și fonduri de investiții (2,76%), procentul depozitelor bancare și al conturilor curente fiind de 1,28%. 

 

Pilonul III

Valoarea totală a activelor fondurilor de pensii facultative a fost de 5,03 miliarde de lei la finalul lunii martie 2024, în creștere cu aproximativ 30% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent și cu 6,1% raportat la finalul lunii decembrie 2023.

Numărul de participanți înregistrați în sistemul pensiilor facultative, la 31 martie 2024, a fost de 736.606 persoane, în creștere cu 14% față de aceeași perioadă a anului 2023.

La nivelul Pilonului III, contribuția medie a participanților cu contribuții virate la 31 martie 2024 a fost de aproximativ 159 lei/participant, în scădere cu 8,5% față de aceeași perioadă a anului anterior.

Pe parcursul trimestrului I 2024, contribuțiile virate în sistemul de pensii facultative au fost în cuantum de aproximativ 169 de milioane de lei, în creștere cu 19% față de aceeași perioadă din 2023.

Rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii facultative cu grad de risc ridicat a fost 7,37% în martie 2024, în timp ce rata medie ponderată de rentabilitate a tuturor fondurilor de pensii facultative cu grad de risc mediu a înregistrat un nivel de 5,95%.

La finalul lunii martie 2024, valoarea medie a unui cont în sistemul pensiilor facultative era de 6.822 de lei, cu 14,1% mai mare comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

În perioada ianuarie-martie 2024 au fost efectuate plăți ale activului personal net către participanți în cuantum de 38,6 milioane de lei pentru 2.772 de participanți și beneficiari.

La finalul lunii martie 2024, titlurile de stat și acțiunile au rămas principalele instrumente financiare în care au investit fondurile de pensii facultative. Plasamentele în titluri de stat au reprezentat 65,6%, în scădere față de nivelul de 66,7% înregistrat la 31 decembrie 2023. Totodată, investițiile în acțiuni au reprezentat un procent de 26,4% din valoarea totală a activelor fondurilor de pensii din Pilonul III. De asemenea, activele erau investite și în obligațiuni corporative (3,8%) și fonduri de investiții (2%), procentul depozitelor bancare și al conturilor curente scăzând până la nivelul de 1%.

Raportul privind evoluția sistemului de pensii private din România în trimestrul I 2024 poate fi consultat AICI.

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.