Decizii de sancționare și alte măsuri adoptate de Consiliul ASF în luna iunie 2024

București, 10 iulie 2024 - Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a adoptat, în luna iunie a anului 2024, mai multe decizii de sancționare, precum și o serie de măsuri aplicabile unor entități/persoane care activează în piața financiară non-bancară pentru încălcarea unor prevederi ale legislației incidente.

PIAȚA ASIGURĂRILOR

Proximus Broker de Asigurări S.R.L. a fost sancționată cu avertisment scris pentru nerespectarea prevederilor art. 22 alin. (2) din Norma ASF nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări.

PIAȚA DE CAPITAL

S.S.I.F. Interdealer Capital Invest S.A.

 • Amendă 48.800 lei;
 • Instituirea unui plan de măsuri în sarcina intermediarului;
 • Amendă 1.000 lei - Ilona Eniko Câmpean - Director Economic;
 • Amendă 1.500 lei - Narcis-Horațiu Benche - Președinte CA;
 • Amendă 1.500 lei - Daniel Pop - Membru CA;
 • Amendă 1.400 lei - Sorin-Valeriu Naș - Membru CA.

Principalele situații identificate au vizat:

 • realizarea de activitate de tranzacționare pe contul propriu, cu depășirea obiectului de activitate autorizat de ASF;
 • nu s-a asigurat organizarea și ținerea corectă și la zi a contabilității;
 • nerespectarea obligației de păstrare a confidențialității datelor referitoare la activitatea unui client;
 • aspecte organizatorice (desemnarea unei persoane responsabile) și procedurale privind prevenirea, combaterea spălării banilor și finanțării actelor de terorism.

S.S.I.F. BT Capital Partners S.A.

 • Amendă 10.600 lei;
 • Instituirea unui plan de măsuri în sarcina intermediarului;
 • Amendă 1.500 lei - Constantin Stirbu - Persoană care oferă informații privind instrumente financiare, servicii de investiții sau servicii auxiliare în numele S.S.I.F.

Principalele situații identificate au vizat:

 • nu au fost adoptate măsuri suficiente pentru a obține cel mai bun rezultat posibil pentru un client;
 • nerespectarea prevederilor procedurilor interne ale intermediarului.

S.A.I. Atlas Asset Management S.A.

 • Amendă 31.300 lei;
 • Instituirea unui plan de măsuri în sarcina S.A.I. Atlas Asset Management S.A.;
 • Amendă 31.300 lei – Dragoș Balaci – Conducător direct responsabil și Ofițer de conformitate pe linia SB/FT.

Principalele situații identificate au vizat neîncadrarea unui investitor în categoria de risc corespunzătoare pe linia SB/FT.

Meta Estate Trust S.A.

Sancționare cu amendă în valoare de 35.500 lei a Meta Management Team S.R.L., în calitate de Președinte al Consiliului de administrație a societății Meta Estate Trust S.A., pentru nerespectarea prevederilor legale și regulamentare cu privire la desfășurarea AGOA convocată pentru data de 17/18.07.2023. 

SSIF Goldring S.A.

 • sancționarea cu amendă în valoare de 1.300 lei a domnului Mihai Octavian Neguț, în calitate de administrator al Long Term by Profit Point S.R.L., agent delegat al S.S.I.F. Goldring S.A.;
 • sancționarea cu amendă în valoare de 1.300 lei a domnului Ionuț Bogdan Milea, în calitate de agent delegat al S.S.I.F. Goldring S.A.;
 • sancționarea cu amendă în valoare de 1.500 lei a domnului Ovidiu Dragoș Mesaroș, în calitate de persoană fizică care prestează serviciile și activitățile de investiții menționate la pct. 5 din secțiunea A a anexei nr. 1 a Legii nr. 126/2018 în numele S.S.I.F. Goldring S.A.;
 • sancționarea cu amendă în valoare de 1.300 lei a domnului Cristian Ștefan Ilie în calitate de persoană care oferă informații privind instrumentele financiare, serviciile de investiții sau serviciile auxiliare în numele S.S.I.F. Goldring S.A.;
 • sancționarea cu amendă în valoare de 1.300 lei a domnului Adrian Mihail Georgescu, în calitate de agent delegat al S.S.I.F. Goldring S.A.;
 • sancționarea cu amendă în valoare de 4.200 lei a domnului Sandu Gabriel Pintea, în calitate de administrator și asociat unic al Envision Partners S.R.L., agent delegat al S.S.I.F. Goldring S.A.

Motivul sancționării: Nerespectarea prevederilor art. 54 și art. 55 din Legea nr. 126/2018 referitoare la obligația înregistrării convorbirilor telefonice, a corespondenței electronice, inclusiv a convorbirilor față în față cu clienții (întocmire proces-verbal/minută).

Sancționarea cu avertisment a dlui. Istrătescu Cristian, în calitate de fost agent delegat a SSIF Goldring S.A. pentru nerespectarea prevederilor art. 101 alin. (2) din Legea nr. 126/2018 prin acțiunea sa de a promova și alte firme de investiții concurente S.S.I.F. Goldring S.A. 

SSIF BRK Financial Group S.A. 

Sancționarea cu amendă în cuantum de 13.400 lei SSIF BRK Financial Group S.A. (în calitate de entitate care prestează servicii și activități de investiții în România).                       

Motivul sancționării:

 • SSIF nu a raportat în termenul legal portofoliul propriu de tranzacționare pentru data de referință 31.01.2024, contrar prevederilor art. 50 alin. (1) lit. g) din Regulamentul nr. 5/2019;
 • SSIF a pus la dispoziția ASF informații nereale şi documente eronate, neclare sau incomplete, de natură a induce în eroare ASF sau de a periclita desfășurarea activității de supraveghere și control cu încălcarea prevederilor art. 257 alin (1) lit. g din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare.
 • SSIF a depus cu întârziere la ASF documentația privind autorizarea dlui. Dănilă Robert Iulian si a dlui. Goia Gabriel, în calitate de membri ai Consiliului de administrație, contrar prevederilor art. 22 alin. (6) lit. b) din Regulamentul ASF nr. 1/2019, prevederi care menționează faptul că aceasta trebuie depusă cu cel puțin 60 de zile anterior datei expirării mandatelor (27.04.2024).

Lion Capital S.A.

Sancționarea cu avertisment a dlui. Sorin Marica, membru CA al emitentului Lion Capital S.A., pentru nerespectarea prevederilor art. 19 (1) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, după depășirea pragului valoric prevăzut de art. 19 alin (8) din același regulament, în ceea ce privește termenul pentru notificarea tranzacției din data de 16.11.2023 către emitent și ASF.

PENSII PRIVATE 

BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

 • Domnul Eduard-Andrei Stamatescu, în calitate de Șef Departament Operațiuni în cadrul BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., a fost sancționat cu avertisment scris pentru identificarea unor deficiențe în procesele operaționale.
 • Doamna Nicoleta-Germina Dinu, în calitate de Șef Serviciu Contabilitate în cadrul BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A., a fost sancționată cu avertisment scris pentru identificarea unor deficiențe în procesele operaționale.
 • Stabilirea unui plan de măsuri în sarcina societății BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. privind remedierea unor deficiențe în procesele operaționale.

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.