Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 5 decembrie 2023 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A)  Reglementare

Proiectul de Regulament pentru modificarea Regulamentului A.S.F. nr. 13/2018 privind locurile de tranzacționare (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile).

 

B)  Autorizare

Autorizarea domnului Gerke Anno Witteveen în calitate de membru al Consiliului de Administrație al NN Pensii Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat S.A.;

Aprobarea solicitării SSIF Goldring S.A. de autorizare a doamnei Lobdă Adriana Simona în cadrul componenței Consiliului de Administrație al societății;

Aprobarea solicitării SSIF Share Invest S.A. de autorizare a domnului Amzuică Bogdan Florian în funcția de director al societății;

Aprobarea cererii privind autorizarea modificării Actului constitutiv al NN Asigurări de Viață S.A.;

Aprobarea notificării Societății de Administrare a Investițiilor Sira S.A. și a S.A.I. Star Asset Management S.A. referitoare la intenția de fuziune prin absorbție a Fondului deschis de investiții Omninvest administrat de S.A.I. Sira S.A. de către Fondul deschis de investiții Star Focus administrat de S.A.I. Star Asset Management S.A.;

Aprobarea prospectului întocmit în vederea majorării capitalului social al societății Roca Industry Holdingrock1 S.A. și admiterii la tranzacționare pe piața reglementată administrată de BVB a acțiunilor emise de aceasta;

Autorizarea modificării Contractului de custodie a activelor Fondului de Pensii Administrat Privat BCR, administrat de BCR Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.